Ngành y tế bắt đầu cắt giảm ít nhất 10% biên chế

Đến năm 2021 ngành y tế sẽ chỉ tuyển viên chức có trình độ từ cao đẳng trở lên…

Mỗi đơn vị y tế chỉ được tuyển dụng tối đa 50% số công chức do giảm biên chế.
Mỗi đơn vị y tế chỉ được tuyển dụng tối đa 50% số công chức do giảm biên chế.

Ngày 2/3, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngành y tế sẽ cắt giảm ít nhất 10% biên chế cho đến năm 2021.

Việc giảm biên chế được thực hiện theo Kế hoạch 28/KH-BYT ngày 14/1/2016 của Bộ Y tế .

Ông Tiến cho biết, hiện Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu từng đơn vị trực thuộc ngay lập tức phải xây dựng một kế hoạch tinh giản biên chế trong 6 năm và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản tối thiểu là 10% biên chế đã được giao.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện cơ chế tự chịu trách nhiệm, tự chủ về tài chính, phụ cấp từ ngân sách nhà nước cấp bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Hiện ngành y tế có 9/37 đơn vị chữa bệnh, khám tự chủ kinh phí và viên chức các đơn vị này được trả lương từ nguồn thu sự nghiệp, không hưởng ngân sách nhà nước. Đến 2020 sẽ có khoảng 20 đơn vị tự trả lương từ nguồn thu…

Bên cạnh việc tinh giản biên chế, ngành y tế cũng nâng cao trình độ cán bộ. Từ ngày 1/1/2021 chỉ tuyển có trình độ cao đẳng trở lên.